Klokanův kufr soubor


SVČ Lužánky

Vše, co má dítě umět a znát před nástupem do školy.
Přehledně na jednom místě.
Skříňka má rozměry: Šířka: 60 cm, Hloubka: 42 cm, Výška: 69 cm (včetně koleček 78 cm)
Použité materiály: dřevotříska, laminovaný 300g papír Více

Kód produktu: 804Doprava a platba

32 990 Kč

Skladem
ks
(9 ks na skladě)
SVČ Lužánky

Vše, co má dítě umět a znát před nástupem do školy.
Přehledně na jednom místě.
Skříňka má rozměry: Šířka: 60 cm, Hloubka: 42 cm, Výška: 69 cm (včetně koleček 78 cm)
Použité materiály: dřevotříska, laminovaný 300g papír Více

Kód produktu: 804Doprava a platba

1 soubor Klokanův kufr obsahuje:
- publikace 'Diagnostika dítěte předškolního věku'
- brožura Klokanův kufr
- 10 kusů záznamových archů pro záznamy o práci s dítětem
- pojízdná uzamykatelná skříňka, obsahující 3 dřevěné boxy:
Box 1: Zrakové vnímání a paměť  + Motorika, grafomotorika, kresba
Box 2:  Sluchové vnímání a paměť  + Řeč + Základní matematické představy
Box 3:  Orientace v čase + Orientace v prostoru
Boxy obsahují konkrétní manipulační materiál: papírové i dřevěné úkolové karty, karty s instrukcemi, zrakové skládačky, vkládačky pro oblast řeči, času a prostoru, trojdimenzionální domeček, navlékací a kolíčkový set a provlékačku.
Seznam jednotlivých částí je uveden v brožuře Klokanův kufr.

Podrobnou prezentaci pomůcky najdete na www.klokanuvkufr.cz.

Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace Diagnostika dítěte předškolního věku Mgr. J. Bednářové a PhDr. V. Šmardové, je její přímou aplikací a rozšířením. KLOKANŮV KUFR byl certifikován podle nových evropských bezpečnostních norem CE, obsahově vyhovuje metodickým standardům. Jde o kufr - skříňku, ve které jsou uloženy veškeré pomůcky ze dřeva a matového kartonu: obrázkové karty, vkládačky, skládačky a motorický materiál. Sleduje dítě od 3 let ve všech důležitých oblastech: od zrakového a sluchového vnímání přes motorické dovednosti, řeč, orientaci v prostoru a čase, základní matematické představy až po sebeobsluhu, sociální dovednosti a hru.

Praktické zkušenosti ukazují, že se jedná o pomůcku dostatečně obecnou, dítě lze sledovat ve všech oblastech současně. Na druhé straně však poskytuje dostatek materiálu k nalezení specifických deficitů i včasnému zahájení intervence. Pomůcku ocenili začínající pedagogové, praktikanti a na druhé straně i velmi zkušené pedagožky. V pilotním ověření 2012-13 v jihomoravských mateřských školách opakovaně nastávaly dvě rozdílné situace: 1) Děti oslabené, integrované, handicapované či jinak problémové ukázaly překvapivé schopnosti a dovednosti při práci v jiné oblasti než na jejich „slabém místě“. 2) a naopak děti bez jakýchkoliv zjevných obtíží vykazovaly slabší výkony ve specifických úkolech, se kterými se běžně nesetkávají a mohl tak být zahájen cílený rozvoj těchto oblastí.

KLOKANŮV KUFR dává všem institucím i rodičům možnost sledovat dítě podle věkově-kompetenčního systému a spolupracovat na konkrétních úkolech. Je tedy pomůckou, kterou využijí předškolní zařízení jakéhokoliv zaměření, základní školy pro přípravné ročníky a integrované žáky, školy speciální a praktické, pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra, logopedická a ergoterapeutická pracoviště, rané péče, mateřská a rodinná centra, sociální služby ambulantní i pobytové a samozřejmě i rodiče. Handicapovaným umožní systematickou práci, nadané děti zvládnou úkoly s věkovým předstihem a mohou posílit své silné stránky, popř. vyladit případné specifické nedostatky.